Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy Start Dobrowolski Spółka jawna. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

1. Właścicielem sklepu internetowego Start Dobrowolski Spółka jawna, dostępnego pod adresem www.start.waw.pl jest firma Start Dobrowolski Spółka jawna działająca pod adresem 05-850 Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133 na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320007.

2. Sklep sprzedaje wyłącznie towary wyprodukowane przez firmę Start Dobrowolski Spółka jawna.

3. Zamówienia przyjmowane są:

  • poprzez zamówienie towarów w sklepie internetowym
  • e-mail na adres biuro@start.waw.pl (zamówienie powinno zawierać ilość zamawianych towarów, adres wysyłki oraz telefon kontaktowy)

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym należy:

  • dodać wybrane produkty do koszyka
  • wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności
  • wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz dane do faktury
  • zatwierdzić formularz zamówienia

4. Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia, o czym Klient jest informowany e-mailem. Wybrane produkty są rezerwowane w magazynie oraz przygotowywana jest przesyłka.

Zamówienie, które nie zostało opłacone w ciągu 7 dni kalendarzowych, zostaje anulowane.

W momencie wpłynięcia pieniędzy na konto zamówienie zaczyna być realizowane i zostaje wysłane na adres podany w zamówieniu. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy Start w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133.

5. Umowę zakupu może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia.

6. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.

Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danym osobowych, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.

7. Klient wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza znajomość Regulaminu sklepu oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach w nim określonych.

8. Do każdego zamówienia jest dołączony paragon ( imienna faktura VAT jest wystawiana na żądanie klienta ).

9. Do momentu dokonania zapłaty lub wysłania przesyłki pobraniowej klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: 22 836 74 05 bądź e-mailem biuro@start.waw.pl

10. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

11. Realizujemy przesyłki tylko na terenie Polski. Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską. Koszt dostawy jest podany na stronie sklepu.

12. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

  • kartą przez sklep internetowy (usługa świadczona przez serwis PayU, zgodnie z regulaminem dostępnym na ich stronie http://www.payu.pl/)
  • przedpłata na konto 44 1500 1012 1210 1008 6191 0000 - po otrzymaniu potwierdzenia, z powołaniem się na nr zamówienia
  • przy odbiorze - przesyłka za pobraniem
  • gotówka przy odbiorze osobistym

 

Termin realizacji zamówienia: 3 dni robocze. Jeżeli wybraną formą płatności jest przelew to czas realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania przelewu.

14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny'. Klient może bez podania przyczyn zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, nie uległ zniszczeniu oraz zastał zwrócony w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

Towar zwracany należy odesłać wraz z fakturą lub paragonem oraz oświadczeniem o zwrocie towaru zawierającym numer konta, na który ma być dokonany przelew.

Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone terminie 2 dni roboczych od otrzymania zwrotu, przelewem bankowym na podane konto, a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana pocztą.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.

15. Reklamacje.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, w związku z czym nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

Klient, który stwierdzi w otrzymanym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą firmą, aby ustalić dalsze postępowanie.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamowany towar klient odsyła do firmy „Start” na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji firma zwróci koszt przesyłki do wys. 16 zł. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie naprawiony (lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieniony na inny, pełnowartościowy) i odesłany klientowi na koszt firmy.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Firma Start Dobrowolski Spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

19. Firma Start Dobrowolski Spółka jawna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie firmy.